20140606-111853

 
Ulla med Matilda i koppel

Jag vill ha ett koppel till marsvinen så de kan springa runt på större ytor och upptäcka världen.
Här är första försöket med Matilda i koppel.